Lisätietoja vanhemmille

Vipassanameditaatio aikuisille

Näinä maailmanlaajuisen sosiaalisen muutoksen ja mylleryksen aikoina yhä useampi etsii vipassanameditaatiosta keinoa keskittää ja puhdistaa mieltään sekä kehittää mielenvakautta.

Vipassana tarkoittaa asioiden näkemistä niin kuin ne todella ovat. Se on looginen mielen puhdistuksen prosessi, joka toteutuu itsetarkkailulla. Monet aloittavat vipassanan myöhemmin elämässään ja toivovat, että olisivat löytäneet tämän tekniikan jo aiemmin, koska se on niin tehokas rauhallisen ja harmonisen elämisen oppimiseen.

Anapanameditaatio lapsille

Ihanneaika ottaa mielen harjoittamisen ensimmäiset askeleet on lapsuudessa. Jo kahdeksanvuotiaat lapset voivat helposti oppia anapanameditaation. Anapana on vipassanameditaation ensiaskel. Se tarkoittaa luonnollisen ja tavallisen hengityksen tarkkailua, sellaisena kuin se tulee sisään, sellaisena kuin se menee ulos. Anapana on yksinkertainen tekniikka, joka auttaa keskittämään mieltä. Se on helppo oppia, tieteellinen ja toimii kaikkien kohdalla. Hengityksen tarkkailu on täydellinen kohde meditaatiolle, koska hengitys on aina mukanamme eikä se ole sidottu mihinkään uskontoon tai lahkoon. Anapana on hyvin erilainen tekniikka kuin tekniikat, jotka perustuvat hengityksen säätelyyn. Anapanan harjoittamisessa tai opetuksessa ei ole riittejä tai rituaaleja, ja sitä opetetaan yleismaailmallisesti, ei lahkolaisesti tai uskonnollisesti. Tämä tekniikka juontaa juurensa Budhaan, joka keksi ja opetti tätä tekniikkaa 2500 vuotta sitten. Buddha ei koskaan opettanut uskontoa. Hän opetti "dhammaa" - kaikille sopivaa keinoa kärsimyksestä vapautumiseen. Noudattaen tätä perinnettä tämä tekniikka tarjotaan täysin yleismaailmallisin keinoin. Sen vuoksi ihmiset kaikista taustoista, kaikista uskonnoista tai uskonnottomuudesta sekä kaikista maailman osista ovat kokeneet vahvaa kiinnostusta tämän tekniikan pariin.

Hyödyt lapsille

Mielen rauhoittamisen ja keskittämisen lisäksi anapana auttaa lapsia ymmärtämään itsensä paremmin sekä ymmärtämään, miten heidän mieli toimii. Samalla, kun he oppivat rauhoittamaan ja keskittämään mieltään, he alkavat hallita mielenjohteitaan ja tekojaan. He kehittävät sisäistä vahvuutta, joka auttaa heitä valitsemaan oikean ja sopivan teon huonojen tekojen sijasta. Tämä tekniikan luonnollinen sivutuote. Siten anapana tarjoaa osallistujille työkalun lapsuuden ja murrosiän pelkojen ja paineiden käsittelyyn. Koska tekniikka on niin yksinkertainen, he kokevat tekniikan helpoksi harjoittaa ja ymmärtää sekä arvostavat sen tieteellistä ja yleismaailmallista luonnetta.

Viimeisen 20 vuoden aikana satoja anapanakursseja lapsille on järjestetty ympäri maailmaa. Nämä kurssit ovat tuottaneet huomattavia hyötyjä niille tuhansille lapsille, jotka ovat osallistuneet kursseille. Useat heistä ovat kokeneet positiivisen muutoksen näkemyksissään, käytöksessään ja asenteissaan. Useat ovat huomanneet keskittymiskykynsä parantuneen ja muistin vahvistuneen. Ja ennen kaikkea nämä lapset ovat saaneet työkalun, josta on valtavasti hyötyä koko loppuelämän ajan.

Lapset ovat luonnostaan aktiivisia ja innostuneita sekä kiinnostuneita oppimaan ja tutkimaan. Sen vuoksi on soveliasta tarjota heille mahdollisuus tutkia itseään ja mieliään, kaikkien sen piilossa olevien ominaisuuksien, kykyjen ja hienovaraisten monimutkaisuuksien kera. Anapanan oppiminen istuttaa terveellisen kiinnostuksen itsetutkiskeluun ja meditointiin, mikä saattaa myöhemmin avata oven täysin uuteen elämisen ulottuvuuteen.

Anapanameditaatiokurssit

Kurssit on jaettu ryhmiin iän perusteella. Lasten kurssit ovat 8-12 vuotiaille lapsille. Nuorten kurssit ovat 13-18 vuotiaille nuorille. Joskus nämä kaksi ryhmää yhdistetään, jos oppilaita on vähän. Kurssien pituus on 1-3 päivää. Vanhemmat ja huoltajat, jotka ovat suorittaneet 10 päivän kurssin S.N. Goenkan tai hänen avustavan opettajan kanssa voivat jäädä keskukseen kunnes kurssi on ohi. He noudattavat eri aikataulua ja voivat auttaa vapaaehtoistehtävien parissa. Muut vanhemmat ja huoltajat, jotka tuovat lapsiaan kurssille, voivat olla keskuksessa ilmoittautumisen ajan, mutta heidän täytyy sen jälkeen poistua keskuksesta kunnes kurssi on ohi.

Kurssin aikana käytetään S.N. Goenkan meditointiohjeita ääni- ja videotallenteilta. Niiden lisäksi kurssilla saattaa olla fyysisiä ja luovia aktiviteetteja, kuten aikataulumallissa näytetään. Nuorten kursseilla saattaa olla pidempiä meditointijaksoja. Kaikilla näillä kursseilla lapsille osoitetaan avustajat, jotka pitävät huolen heidän tarpeistaan kurssin ajan.